رنگدانه سبز هایروکس 5605

ترکیب سبز فریک توسط اکسید آهن زرد و فتالوسیانین ترکیب می شود که به طور گسترده در پوشش، نقاشی، کاغذ، ساخت و ساز استفاده می شود.

کاربردها 

 پوشش نما


پوشش رنگ خودرو


 رنگ‌های دکوراتیو


 کفپوش رنگ امولسیونی


 پوشش کویل


 حفاظت در برابر خوردگی


 پوشش چوب


 پوشش‌های سقف


 پوشش‌های صنعتی


 رنگ‌های صنعتی


 پوشش‌های پلاستیک


 پوشش پودری

 

Applications

Architectural coatings


Automotive Coating


Decorative Paints


Emulsion Paints Floorings


Coil Coating


Corrosion Protection


Wood Coating


Roof tile Coating


Industrial Coating


Industrial Paints


Plastic Coating


Powder Coating

 

اطلاعات فنی

هایروکس HYROX


5605Combination Ferric Green


  سبز Green


 پودر POWDER


Molar weight:


Combination of Pigment Yellow42 and Blue 15:351274-00-1
147-14-8
471-34-1


پاکت کاغذی 25 کیلوگرمی


 Hyrox 835 , Comound Ferric Green

Technical Data

Brand: 


Type: 


Molecular Formula:


Product Type: 


Color: 


Delivery Form: 


Molar weight:


Color Index: 

 


REACH:


CAS (CAS Number): 

 

 


Packaging Format:


Other Names: