نوامبر 4, 2023

برخی از کاربردهای اکسید آهن

برخی از کاربردهای اکسید آهن: اکسیدهای آهن رنگی از جمله مهم‌ترین پیگمنت‌های مورد استفاده در صنایع رنگرزی و رنگسازی هستند. برای بیان کاربردهای این پیگمنت‌ها می‌توان […]
نوامبر 4, 2023

در صورت استفاده از اکسید آهن در بتن، چه خواصی به آن اضافه میشود؟

استفاده از اکسید آهن به عنوان یک پیگمنت در بتن می‌تواند به ویژگی‌های بتن کمک کند و خصوصیاتی از جمله مقاومت بتن در برابر رطوبت و […]
نوامبر 4, 2023

نسبت اختلاط اکسید آهن در تولید بتن قرمز چقدر است؟

نسبت اختلاط اکسید آهن در تولید بتن قرمز چقدر است؟ نسبت اختلاط اکسید آهن در بتن، به ویژگی‌های مورد نظر و کاربرد نهایی آن بستگی دارد. […]
نوامبر 4, 2023

نسبت اختلاط اکسید آهن در تولید بتن زرد چقدر است؟

نسبت اختلاط اکسید آهن در تولید بتن زرد چقدر است؟ نسبت اختلاط اکسید آهن در بتن، به ویژگی‌های مورد نظر و کاربرد نهایی آن بستگی دارد. […]